TUNTURIKYLÄ

MUOTKAN RUOKTU

Suomen paras poronkäristäjä

The best reindeer specialist in Finland

 

Televisio-ohjelmasarjassa "Suomen paras" vuoden 1994 keväällä Muotkan Ruoktun isäntä Hans Niittyvuopio esiteltiin

Suomen parhaana poronkäristäjänä. Eikä syyttä. Hansin kokkaama poronkäristys on maineensa veroista, Suomen parasta.

Resepti on tietenkin salainen, Hans vain toteaa salaisuuden piilevän niissä neljässä joi'ussa, jotka hän joikaa käristystä tehdessään.

 

In the year 1994 Finland's television introduced Hans Niittyvuopio as the best reindeer specialist in Finland.

That's true, his reindeer special is really worth it's fame. The recipe is of course secret, but the clue is perhaps hidden

in the four sung lyric poems, that he sings when he prepares it.

 

Oheisessa kuvassa Suomen parhaat: käristäjä ja käristys sekä diplomi.

In enclosed pictures finns these best of Finland: specialist, his reindeer special and the diplom.

 

 

 

Etusivulle First page / Tausta Background / Yhteystiedot Contact inform. / Sijainti Location / Hinnat Prices / Palvelut Services /

Mökkien nimet Cottage names / Yhdistys Association / Ajankohtaista Current affairs