Muotka Ruovttu Ustibat-yhdistyksen vuosikokous 2015

 

Aika:                   Sunnuntai 28.6.15 klo 18

Paikka:              Muotkan hirsikota

Läsnä:                Simo Koskinen, pj, johtok. jäsen

                             Liisa Sirviö

                             Jaakko Nummelin, johtok. jäsen

Timo Laine

Marja-Leena Kallio

Leena Mäki

Risto Mäki

Kristiina Syrjälä, johtok. jäsen

Raimo Syrjälä

Lasse Saloranta

Leena Hyvönen, sihteeri, johtok. jäsen

 

1.     Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Simo Koskinen avasi kokouksen. Ennen kokousta oli Muotkan tuvassa juhlava 25-vuotistilaisuus.

Vieraaksi kutsuttu Metsähallituksen edustaja Jarmo Katajamaa kertoi iloksemme, että uusimmassa

eräaluesuunnitelmassa Lahtisen huvila saa jäädä retkeilijöitä ilahduttamaan.

 

2.     Hiljainen hetki niiden jäsenten muistolle, jotka ovat siirtyneet ikuisille tuntureille

Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki niiden jäsenten muistolle, jotka ovat viime vuosina siirtyneet ikuisille tuntureille.

 

3.     Oulan muistaminen ja muisteleminen

Yhdistys halusi muistaa 25-vuotisjuhlassaan myös kaikkien rakastamaa Muotkan toimitusjohtajaa Oula Niittyvuopiota. 

Päätettiin hankkia kukkia Oulan haudalle.  Sihteeri vie kukat Outakosken hautausmaalle, siellä käydessään. 

 

4.     Todetaan osallistujat

Sihteeri laittoi osallistujalistan kiertämään.  Paikalla oli 11 jäsentä.

 

5.     Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien/ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Simo Koskinen ja sihteeriksi Leena Hyvönen. Pöytäkirjantarkastajiksi

ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lasse Saloranta ja Jaakko Nummelin.

 

6.     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi:  Kokouskutsu oli lähetetty jäsenkirjeessä 1, 15.4.2015 ja paikalla oli

puheenjohtaja ja 3 muuta johtokunnan jäsentä ja 7 muuta jäsentä.

 

7.     Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin.

 

8.     Toimintakertomus vuodelta 2014

Sihteeri esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2014, joka oli jaettu jäsenkirjeessä nro 1. Päätettiin hyväksyä

toimintakertomus vuodelta 2014.

 

9.     Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Sihteeri esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2014, jotka oli jaettu jäsenkirjeessä nro 1..

Timo Laine kysyi, mitä ovat Muut arvopaperit.  Sihteeri kertoi niiden olevan postimerkkejä.  Päätettiin, että ao. tilin nimeksi muutetaan

"Postimerkit".  Johtokunta on pitänyt käytäntönään, että tilinpäätöksen hyväksyminen tehdään sähköpostikokouksessa eikä

dokumentteihin hankita fyysisiä allekirjoituksia, koska jäsenet asuvat eri puolilla Suomea.  Timo Laine totesi, että hyvä kirjanpitotapa

edellyttää allekirjoituksia tilinpäätökseen.  Päätettiin, että jatkossa toimitaan uudella tavalla. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös.

 

10.                                Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapaus

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden johtokunnalle. .

 

11.                                Johtokunnan jäsenten lukumäärä

Päätettiin  edelleen johtokunnan jäsenmääräksi puheenjohtajan, sihteerin ja 3 muuta jäsentä sekä 2 varajäsentä eli 5+2 .

 

12.                                Valitaan yhdistyksen  toimihenkilöt vuodelle 2015 (pj, siht., rahastonhoitaja,

                johtokunnan jäsenet, toiminnantarkastaja)

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015  valittiin edelleen yksimielisesti Simo Koskinen ja sihteeriksi Leena Hyvönen. 

Sihteeri toimii myös rahastonhoitajana.  Johtokunnan jäsenistä muut ovat halukkaita jatkamaan paitsi Leena Lukkarinen. 

Päätettiin, että varajäsen Kristiina Syrjälä valitaan johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi.  Varajäsenenä jatkaa Erkki Ruohonen

ja uudeksi varajäseneksi valittiin Leena Mäki.  Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.  Toiminnantarkastajana jatkaa Seija Liuski.

 

13.                                Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015,

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015, jotka oli jaettu jäsenkirjeessä nro 1.. 

Moni asia toimintasuunnitelmasta on jo toteutunut, erityisesti pöytäviirin hankinta 25-vuotisjuhliin. 

Jaegeloaivin laavun siirrosta aiheutuneet jälkitoimenpiteet pyritään tekemään kesän aikana, mikäli tekijöitä löytyy. 

Vanha roskis on jo maalattu vihreäksi, joten se ei enää pistä pahasti silmään räikeän värisenä.  Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelma on laadittu siten, että jäsenmaksun suuruus voidaan pitää entisenä eli 10 €/jäsen/vuosi.

Päätettiin pitää jäsenmaksu entisen suuruisena. Kunniapuheenjohtajalta sekä johtokunnan jäseniltä ja varajäseniltä

 ei edelleenkään peritä jäsenmaksua.  Päätettiin hyväksyä talousarvio.