Muotka Ruovttu Ustibat-yhdistyksen vuosikokous 2014

 

Aika:                   Lauantai 28.6.14 klo 18

Paikka:              Muotkan hirsikota

Läsnä:                Simo Koskinen, Skype-yhteyden kautta, pj, johtok. jäsen

                             Liisa Sirviö, Skype-yhteyden kautta

Mirjam Tyrväinen

Paula Vironen

Tuula Paakkanen

Riitta Sillanpää, johtok. jäsen

Leena Lukkarinen, johtok.  jäsen

Marja-Leena Kallio

Leena Mäki

Risto Mäki

Timo Laine

Lasse Saloranta

Leena Hyvönen, sihteeri, johtok. jäsen

 

1.       Kokouksen avaus

Vuosikokouksen aluksi otettiin SKYPE-internet-puhelinyhteys Rovaniemelle, ja sen kautta  yhdistyksen puheenjohtaja Simo Koskinen avasi kokouksen.

 

2.       Todetaan osallistujat

Osallistujat kirjasivat nimensä osallistujaluetteloon.  Paikalla oli 13 jäsentä.

 

3.       Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien/ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Simo Koskinen, sihteeriksi Leena Hyvönen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Paula Vironen ja Mirjam Tyrväinen.

 

4.       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska kutsu on lähetetty 18.5.14, läsnä on puheenjohtaja ja sihteeri sekä 2 johtokunnan muuta jäsentä ja yli  2 muuta  jäsentä.

 

5.       Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin. Päätettiin ottaa muissa asioissa esille arpajaisten järjestäminen.

 

6.       Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä, sihteeri esitteli  sen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

 

7.       Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Tilinpäätös oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä, toiminnantarkastajan lausunto jaettiin kokouksessa.  Sihteeri esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon. Sana tilintarkastaja täsmennettiin sanaksi toiminnantarkastaja.

 

8.       Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapaus

Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti kiitoksella ja johtokunnan jäsenille myönnettiin vastuuvapaus.

 

9.       Johtokunnan jäsenten lukumäärä

Johtokunnan jäsenten lukumääräksi vahvistettiin edelleen 5 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

 

10.   Valitaan yhdistyksen  toimihenkilöt vuodelle 2014-2015

Valittiin yksimielisesti entiset toimihenkilöt yhdistykselle:

·         puheenjohtajaksi Simo Koskinen, sihteeri- rahastonhoitajaksi Leena Hyvönen

·         muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Leena Lukkarinen, Riitta Sillanpää, Jaakko Nummelin

·         johtokunnan varajäseniksi valittiin Kristiina Syrjälä ja Erkki Ruohonen

·         toiminnantarkastajaksi valittiin Seija Liuski

 

11.   Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

a.       Jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksun suuruutta ei ole tarvetta muuttaa, pidetään edelleen 10 €/jäsen/vuosi.

b.      Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma oli jaettu kokouskutsun yhteydessä, sihteeri esitteli  sen.  Toimintasuunnitelmaan lisätään tietoja yhteyksistä ulospäin, mm. osallistumiset saamelaisiin kulttuuritapahtumiin ja teatteriesityksiin.  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

c.       Talaousarvio

Talousarvio oli jaettu kokouskutsun yhteydessä, sihteeri esitteli  sen. Talousarvio hyväksyttiin.

 

12.   Muut asiat

a.       Luontopolkuvihkosen tilanne

Vihkonen  on tehty nykyisistä luontopolkuteksteistä jättämällä joitakin kuvia ja logot joka sivulta pois.  Kopiointi maksoi 75 €/ 100 kpl.  Sihteerin esitellessä asian Hansille, Hans päätti maksaa koko laskun, joten yhdistykselle ei tullut kuluja luontopolkuvihosta.

b.      Ustibat-viirin tilanne

Jäsen Eeva Koivu on luvannut avustaa viirin suunnittelussa, sihteeri on lähettänyt hänelle työn pohjaksi niitä logoja, joita on käytetty aiemmin T-paidan ja hihamerkin teossa. Tarjouksia ei vielä ole kyselty, mutta netistä hintoja löytyi esim. turkulaisen firman sivuilta : 10 kpl 32 €. Jäsen Eevalla on aikaa viirin suunnitteluun vasta syksyllä. Viirejä voisi hankkia myös jäsenten ostettavaksi.  Johtokunta käsittelee asian.

c.       T-paidan hankinnan tilanne

Mikäli olet kiinnostunut yhdistyksen T-paidasta (entinen malli, vaalean harmaa ja ustibat-logo rinnassa vasemmalla), ilmoita sihteerille, mitä haluat (lukumäärä ja koko).  Paitoja ei ole ymmärrettävistä syistä mahdollista hankkia ”varastoon”.  Hankinta tehdään vain, jos riittävästi tilaajia löytyy ja hinta pysyy kohtuullisena. Hankinta käsitellään johtokunnassa, hankinta-ajankohta menee  loppukesälle. Seuraavaan jäsenkirjeeseen selvästi kysely halukkuudesta ostaa yhdistyksen paita.

d.      Arpajaiset

Jäsenet Tuula, Paula, Riitta ja Mirkku olivat ideoineet jäsenarpajaiset. Eurolla sai ostaa kaksi arpaa, tuotto meni ustibateille (voitot oli saatu lahjoituksina).  Voittaja sai valita pöydältä haluamansa voiton. Arpajaiset oli menestys, tuotot olivat 20 €. Päätettiin, että tulevissa kokouksissa järjestetään vastaavia arpajaisia niin, että jokainen tuo jonkun arpajaisvoiton.

e.      Todettiin, että kalakisojen voittajien nimet voi laittaa nettiin, sihteeri hoitaa.

 

vkmuistio_allekirjsivu001.jpg